5K INFLATABLE obstacles FUN je 1 až 5 km dlouhý běh přes nafukovací překážkovou dráhu, přičemž při jejím zdolávání je kladen důraz na pohyb formou zábavy, ne na rychlost.

5K INFLATABLE obstacles FUN je pro účastníky od 7 let přičemž pro nejmenší děti ve věku od 2 do 7 let je připravena speciální překážková zóna BAMBINI iMOVE s programem rozvoje motorické inteligence pod dohledem profesionálních lektorů. Každá akce je v daném dni rozdělena do více časových pásem. Každé pásmo se následně ještě dělí pro konkrétní skupiny, jako děti, rodiny, skupiny, dospělí nad 18+.

Hlavním cílem 5K INFLATABLE obstacles FUN je rozhýbat lidi všech věkových kategorií, přivést je k aktivnímu pohybu a nabídnout jim neopakovatelný zážitek! Tato událost je o zábavě a pohybu a zdravém životním stylu.
Odborným garantem tohoto nového sportovního konceptu je Exercise is Medicine ®, který je zastoupen i na Slovensku a v ČR předními odborníky. Jde o první globální iniciativu AmericanCollege of Sports Medicine (ACSM) kde je hlavní misí dovést lidi k pohybu, sportu a zdravějšímu životnímu stylu pod heslem: Co když existuje jediný lék, který léčí inicializační stádia civilizačních chorob (obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak. …) vyplývajících s inaktivity.
Právě proto…

Cílem je dosáhnout na základě vážných vědeckých důkazů předních vědců z celého světa sdružených v iniciativě stav: Pohybová aktivita na předpis lékaře.

Ve spojení se speciálním 5K čipem, účastník prožije nejen neopakovatelnou zábavu, ale získá přehled i o své pohybové aktivitě.

Jelikož se jedná o absolutní novinku na evropském trhu, jednotlivé termíny určené pro veřejnost budou postupně přidávány do kalendáře akce. Pro sledování termínu a místa klikněte ZDE

5K INFLATABLE obstacles FUN je pro všechny účastníky od 7 let. Každá akce je v daném dni rozdělena do více časových pásem. Každé pásmo se následně ještě dělí pro konkrétní skupiny, jako děti, rodiny, skupiny, dospělí nad 18+. Přihlásit se může proto každý ZDE

Ano, všechny naše akce mají označené parkoviště.

Startovné zahrnuje vstup do startovní linie, dle Vámi vybraného času a zvolenou startovací vlnu.

Oblečte si něco, co bude pro Vás pohodlné. Sportovní obuv je nezbytná. Žádné podpatky, kovové nebo špuntové špice na botách nejsou povoleny.

Ne, celá trať není časovaná. Můžete běhat, chodit, procházet se. Celý průběh není nastaven na čas, je nutné jen projít od startu po cíl a dokončit závod. Každý účastník před startem spolu se startovním číslem získá speciální 5Kčip, který bude zaznamenávat informace o čase startu, délce času jaký jste na dráze strávili, spálené kalorie a čase příjezdu do cíle. K dispozici jsou zdarma pár minut po projetí cíle v rámci Vašeho účtu na www.5Kinflatablefun.eu případně v mobilní aplikací 5K INFLATABLE EUROPE. Hlavním cílem 5K INFLATABLE OBSTACLES FUN je rozhýbat lidi všech věkových kategorií, přivést je k aktivnímu pohybu a nabídnout jim neopakovatelný zážitek! Tato událost je o zábavě, pohybu, odreagování a ne o fitness!

Ano, každý, který se chce jen dívat, případně strávit svůj čas jen v rámci RELAX ZÓNY, může přijít zdarma. Každý účastník si může přivést kolik jen chce přátel, kteří ho mohou při startu a ve vyznačených zónách povzbuzovat. V RELAX ZÓNĚ bude připraveno občerstvení, posezení, doprovodný program a hudební produkce. Přesný program je pro každou akci uvedený samostatně ZDE

Samozřejmě, pokud se na to necítíte, jakoukoliv překážku můžete vynechat a pokračovat dál po dráze směrem k cíli. 5K INFLATABLE OBSTACLES FUN je hlavně o zábavě.

Ne, není tam žádný limit hmotnosti.

Zúčastnit se může každý, kdo má 7 let a více. Děti do 15 let bez občanského průkazu musí být v doprovodu dospělé osoby po celou dobu absolvování tratě.

Svůj startovací čas a linii si můžete zkontrolovat na svém e-mailu, který jste obdrželi po zakoupení startovného. Pokud jste neobdrželi e-mail s potvrzením, zašlete nám prosím e-mail na info@5Kinflatabefun.eu

Ano, nabízíme startovní lístky i pro skupiny. Do skupiny se můžete přihlásit pokud budete min. 4 osoby, případně více. Tuto možnost si budete moci zvolit přímo v registraci.

Start probíhá v jednotlivých vlnách po cca 15 minutách a každá vlna má určenou kapacitu. Proto doporučujeme zakoupení startovního lístku předem před akcí. Prodej startovního lístku přímo na místě v den konání akce je pouze v případě, že není dosažena kapacita vlny. Takové vstupenky na volnu kapacitu je možné zakoupit iv den akce.

Bohužel, nemůžeme nabídnout náhrady za zakoupené startovné lístky v případě, že nenastoupíte na start v té časové linii, kterou jste si zakoupili.

Ve většině případů je 5K INFLATABLE OBSTACLES FUN dlouhá kolem 5 km, buď v jednom, nebo ve dvou okruzích. V některých případech samozřejmě může být kratší ze zdravotních a z bezpečnostních důvodů. Délka tratě je vždy závislá od konkrétního místa události a možností prostoru.

Všechny platby lze realizovat výhradně přes platební terminál registrační stránky přes kreditní / debetní kartu.

Na akci budou k dispozici toalety, které jsou vždy podle umístění akce a možností prostoru buď mobilní, případně pokud to prostor umožňuje i zděné. Sprchy na akcích k dispozici nejsou.

Jedná se o prostor určený pro všechny návštěvníky akce, ve kterém jsou soustředěny stánky s občerstvením, prodejní a prezentační stánky partnerů akce. RELAX ZÓNA obsahuje i prostor pro nejmenší návštěvníky a to BABY iMOVE ZONA, v níž se věnujeme těm nejmenším. Vstup do této zóny je volný.

Ano, všichni účastníci musí podepsat prohlášení, že byli poučeni o bezpečném používání a zdolávání překážek a celé dráhy. Toto poučení, včetně prohlášení, je jako součást smluvních podmínek, které je nutné přečíst ještě při zakoupení startovního lístku. Následně se toto poučení s prohlášením podepisuje při přebírání startovního čísla a 5Kčipu.

Jedná se o mikročip velikosti mince, který si vložíte do boty. Tento 5Kčip zaznamenává přesný čas startu, čas strávený na dráze, čas příjezdu do cíle a spálené kalorie. 5Kčip získáváte spolu se startovacím číslem při registraci v den akce. Následně po příjezdu do cíle a předání 5Kčipu jsou data nahrané do centrálního registru a okamžitě k dispozici přes mobilní aplikaci, případně přes webové rozhraní, na základě Vašich přihlašovacích údajů.

Bezpečnost zúčastněných je naší nejvyšší prioritou. Proto v případě špatného počasí, které by mělo vliv na bezpečnost návštěvníků, můžeme událost zrušit.

Na akci je na vyznačených místech profesionální zdravotnický personál.

Start si můžete převést na jinou dobu vlny po přihlášení ke svému účtu. Pak můžete vybrat čas vlny, kterou chcete připojit. Doba vlny musí být v době přenosu ještě volná, jinak není možný přesun. Upozorňujeme, že tato změna je zpoplatněna částkou 5, – eur.

Převody lze provést prostřednictvím svého účtu po přihlášení na stránce www.5kinflatablefun.eu. To vám umožní převést registraci e-mailem na nového účastníka. Poplatek 5, -eur za převod.

Vytvoření týmu nezaručuje členům, že budou mít stejný čas startu. Společný start je podmíněn tím, že všichni členové musí nastoupit do startovní linie společně a v určený čas, aby bylo možné zaručit, že všichni členové začnou společně. Proto doporučujeme registraci v den konání akce v dostatečném předstihu před tím, než se začne připravovat časová vlna, ve které bude tým startovat. Upozorňujeme, že v případě, že nebude tým kompletní a nastane čas vypuštění časové vlny, nezúčastněným členem nemusí být umožněn start v následující nebo jiné vlně akce.

Startovné zahrnuje jedinečné startovací číslo, které se přiděluje hned při registraci na webovém portálu, dále 5Kčip, malé občerstvení v RELAX ZÓNĚ a medaili po absolvování tratě v cíli.

Startovné si můžete koupit i v den akce v registračním stanu. Při startovné bude k dispozici ale jen v omezeném počtu vzhledem nato že každá startovací vlna má stanovenou kapacitu. K dispozici bude proto jen počet startů které nevyčerpali v předprodeji.

Svůj tým si můžete vytvořit během registrace. V registraci to bude druhá otázka v rámci registračního procesu.

Online tým do závodu musí mít minimálně 4 osoby a maximálně 30 osob. V případě zájmu o vytvoření týmu s počtem nad 30 osob nás kontaktujte.

Jeden tým musí startovat vždy společně v jedné vlně.

  • platný průkaz totožnosti, který potřebujete k vyzvednutí startovního balíčku
  • vhodný oděv / obuv na závod; sportovní boty jsou na všech nafukovacích překážkách povoleny.
  • dobrou náladu a chuť se pobavit a relaxovat
  • je vhodné ponechat doma cennosti
  • nevhodné jsou domácí zvířata
  • akázané nože a zbraně všech druhů

Pokud jste startující na akci, je důležité přijít alespoň 60 minut před časem Vašeho startu, který máte objednaný. V tomto čase si převezmete svůj startovací balíček v RIGISTRAČNÍM STANU, rozcvičíte se a připravíte na start.

Všichni účastníci mohou parkovat ve vyhrazených prostorech na parkování, které budou označeny. Za parkování mohou být účtovány poplatky v závislosti na místě konání akce, které musí být zaplaceny v hotovosti.

Váš startovací balíček zahrnuje startovací číslo ve formě štítku A5, 5Kčip / tento je v cíli vratný / vstup do startovní vlny, kterou jste si objednali a medaili, kterou obdržíte v cíli. Startovní číslo musí být nalepeno na přední straně oděvu a slouží zároveň jako vstupenka do startovací zóny.

Šatny na akcí nejsou.

Poté, co projdete registrací, můžete se občerstvit v RELAX ZÓNĚ a čekat na vyzvání k nástupu startovací vlny, kterou jste si objednali. Na nástup budete vyzváni 10 min před časem startu.

Po registraci budou všichni účastníci 5K INFLATABLE OBSTACLES FUN navedení, kde se nachází startovací línie. Účastníci budou mít zároveň konkrétní čas startovní vlny napsaný i na startovacím čísle. Pouze běžci se správným časem vlny, budou moci vstupovat do startovní linie.

Každý účastník 5K INFLATABLE OBSTACLES FUN po příchodu do cíle získává medaili a následně může pokračovat v relaxování s rodinou a přáteli v naší RELAX ZÓNĚ, kde je připraveno občerstvení, stánky a hudba.