5K INFLATABLE OBSTACLES FUN  je pre účastníkov od 7 rokov pričom pre najmenšie deti vo veku od 2 do 7 rokov je pripravená špeciálna prekážková zóna BAMBINI iMOVE s programom rozvoja motorickej inteligencie pod dohľadom profesionálnych lektorov. Každé podujatie je v danom dni rozdelené do viacerých časových pásiem. Každé pásmo sa následne ešte  delí pre konkrétne skupiny, ako deti, rodiny, skupiny, dospelí nad 18+. Hlavným cieľom 5K INFLATABLE OBSTACLES FUN  je rozhýbať  ľudí všetkých vekových kategórií, priviesť ich k aktívnemu pohybu a ponúknuť im neopakovateľný zážitok! Toto podujatie je o zábave a pohybe a zdravom životnom štýle.

5K INFLATABLE FUN® je 5km dlhá prekážková dráha, ktorá sa skladá z desiatich MAXI nafukovacích prekážok. V spojení so špeciálnym 5K čipom, každý účastník prežije nielen neopakovateľnú zábavu, ale získa aj prehľad o svojej pohybovej aktivite. Hlavným cieľom je rozpohybovať ľudí všetkých vekových kategórií, priviesť ich k ativnému  pohybu a ponúknuť im neopakovateľný zážitok. Táto akcia je o zábave, pohybe a zdravom životnom štýle, preto si ju nemôžete nechať ujsť.

V rámci podujatia bude prebiehať sprievodný program pod názvom WANNADO® SPORT ZÓNA

Nakoľko sa jedná o absolútnu novinku na európskom trhu, jednotlivé termíny určené pre verejnosť budú postupne pridávané do kalendára podujatia. Pre sledovanie termínu a miesta kliknite TU

5K INFLATABLE OBSTACLES FUN  je pre všetkých účastníkov od 7 rokov . Každé podujatie je v danom dni rozdelené do viacerých časových pásiem. Každé pásmo sa následne ešte  delí pre konkrétne skupiny, ako deti, rodiny, skupiny, dospelí nad 18+. Prihlásiť sa môže preto každý TU

Áno, všetky naše podujatia majú označené parkovisko.

Štartovné zahŕňa vstup do štartovacej línie, podľa Vami vybraného času a zvolenú štartovaciu vlnu.

Oblečte si niečo, čo bude pre Vás pohodlné. Športová obuv je nevyhnutná. Žiadne podpätky, kovové alebo štuplové špice na topánkach nie sú povolené.

Nie, celá trať  nie je časovaná. Môžete behať, chodiť, prechádzať sa. Celý priebeh nie je nastavený na čas, je nutné len prejsť od štartu po cieľ a dokončiť preteky. Každý účastník pred štartom spolu so štartovým číslom získa špeciálny 5Kčip, ktorý bude zaznamenávať  informácie o čase štartu, dĺžke času aký ste na dráhe strávili, spálené kalórie a čase príchodu do cieľa. K dispozícii sú zdarma pár minút po prejdení cieľa v rámci Vášho konta na www.5Kinflatablefun.eu prípadne v mobilnej aplikácií 5K INFLATABLE EUROPE. Hlavným cieľom 5K INFLAT ABLE OBSTACLES FUN  je rozhýbať  ľudí všetkých vekových kategórií, priviesť ich k aktívnemu pohybu a ponúknuť im neopakovateľný zážitok! Toto podujatie je o zábave, pohybe, odreagovaní a nie o fitnes!

Áno, každý, ktorý sa chce len pozerať, prípadne stráviť svoj čas len v rámci RELAX ZÓNY, môže prísť zadarmo. Každý účastník si môže priviesť koľko len chce priateľov, ktorí ho môžu pri štarte a vo vyznačených zónach povzbudzovať. V RELAX ZÓNE bude pripravené občerstvenie, posedenie, sprievodný program a hudobná produkcia. Presný program je pre každé podujatie uvedený samostatne TU

Samozrejme, ak sa na to necítite, akúkoľvek prekážku môžete vynechať a pokračovať ďalej po dráhe smerom k cieľu. 5K INFLATABLE OBSTACLES FUN  je hlavne o zábave.

Nie, nie je tam žiadny limit hmotnosti.

Zúčastniť sa môže každý, kto má 7 rokov a viac . Deti do 15 rokov bez občianskeho preukazu musia byť v sprievode dospelej osoby po celú dobu absolvovania trate.

Svoj štartovací čas a líniu si môžete skontrolovať na svojom  e-maile, ktorý ste obdržali po zakúpení štartovného. Ak ste nedostali e-mail s potvrdením, zašlite nám prosím e-mail na info@5Kinflatabefun.eu

Áno, ponúkame štartovné lístky aj pre skupiny. Do skupiny sa môžete prihlásiť ak budete min. 4 osoby,  prípadne viac. Túto možnosť si budete môcť zvoliť priamo v registrácii.

Štart prebieha v jednotlivých vlnách po cca 15 minútach a každá vlna má určenú kapacitu. Preto odporúčame  zakúpenie štartovného lístka vopred pred podujatím. Predaj štartovného lístka priamo na mieste v deň konania podujatia je len v prípade, že nie je dosiahnutá kapacita vlny. Takéto vstupenky na voľnu kapacitu je možné zakúpiť aj v deň podujatia.

Bohužiaľ, nemôžeme ponúknuť náhrady za zakúpené štartovné lístky v prípade, že nenastúpite na štart v tej časovej línii, ktorú ste si zakúpili.

Vo väčšine prípadov je  5K INFLATABLE OBSTACLES FUN  dlhá okolo 5 km, buď v jednom, alebo v dvoch okruhoch. V niektorých prípadoch samozrejme môže byť kratšia zo zdravotných a z bezpečnostných dôvodov. Dĺžka trate je vždy závislá od konkrétneho miesta podujatia a možností priestoru.

Všetky platby je možné realizovať výhradne cez platobný terminál registračnej stránky cez kreditnú / debetnú kartu.

Na podujatí budú k dispozícii toalety, ktoré sú vždy podľa umiestnenia podujatia a možností priestoru buď mobilné, prípadne ak to priestor umožňuje aj murované. Sprchy na podujatiach k dispozícií nie sú.

WANNADO® SPORT ZÓNA je prvá medzinárodný platforma privádzajúce deti a mládež k pohybu. Svojim pestrým multimediálnym obsahom hľadá rovnováhu medzi rýchlo sa šíriacimi lákadlami digitálneho sveta a toľko potrebnú fyzickou aktivitou dnešných detí. WANNADO® SPORT ZÓNA je zároveň náborový športový festival pre rodiny s deťmi od 3 do 18 rokov. Či už vaše dieťa športuje alebo sa ešte len chystá, určite ste riešili dilemu, aký šport je pre neho ideálny. WANNADO®  vytvára priestor, na ktorom nájdete spolu s vašimi deťmi nielen odpoveď, ale zároveň si rozšírite obzory a zistíte, aké sú možnosti v okolí.

Áno, všetci účastníci musia podpísať vyhlásenie, že boli poučení o bezpečnom používaní a zdolávaní prekážok a celej dráhy. Toto poučenie, vrátane vyhlásenia, je ako súčasť zmluvných podmienok, ktoré je nutné prečítať ešte pri zakúpení štartovného lístka. Následne sa toto poučenie s vyhlásením podpisuje pri preberaní štartovného čísla a 5Kčipu.

Jedná sa o mikročip  veľkosti mince, ktorý si vložíte do topánky. Tento 5Kčip zaznamenáva presný čas štartu, čas strávený na dráhe, čas príchodu do cieľa a spálené kalórie. 5Kčip získavate spolu so štartovacím číslom pri registrácii v deň podujatia. Následne po príchode do cieľa a odovzdaní 5Kčipu sú dáta nahrané do centrálneho registra a okamžite k dispozícii cez mobilnú aplikáciu, prípadne cez webové rozhranie, na základe Vašich prihlasovacích údajov.

Bezpečnosť zúčastnených je našou najvyššou prioritou . Preto v prípade zlého počasia,  ktoré by malo vplyv na bezpečnosť návštevníkov, môžeme podujatie zrušiť.

Na podujatí je na vyznačených miestach profesionálny zdravotnícky personál.

Štart si môžete previesť na inú dobu vlny po prihlásení k svojmu účtu. Potom môžete vybrať čas vlny, ktorú chcete pripojiť. Doba vlny musí byť v čase prenosu ešte voľná, inak nie je možný presun. Upozorňujeme, že táto zmena je spoplatnená sumou 5,- eur.

Prevody možno vykonať prostredníctvom svojho účtu po prihlásení na stránke www.5kinflatablefun.eu. To vám umožní previesť registráciu e-mailom na nového účastníka. Poplatok 5,-eur  za prevod.

Vytvorenie tímu nezaručuje členom, že budú mať rovnaký čas štartu. Spoločný štart je podmienený tým, že všetci členovia musia nastúpiť do štartovacej línie spoločne a v určený čas, aby bolo možné zaručiť, že všetci členovia začnú spoločne. Preto odporúčame registráciu v deň konania podujatia v dostatočnom predstihu pred tým, ako sa začne pripravovať časová vlna, v ktorej bude tím štartovať. Upozorňujeme, že v prípade, že nebude tím kompletný a nastane čas vypustenia časovej vlny, nezúčastneným členom nemusí byť umožnený štart v nasledujúcej, alebo inej vlne podujatia.

Štartovné zahŕňa jedinečné štartovacie číslo, ktoré sa prideľuje hneď pri registrácií na webovom portáli, ďalej 5Kčip, malé občerstvenie v RELAX ZÓNE a medailu po absolvovaní trate v cieli .

Štartovné si môžete  kúpiť aj v deň podujatia v registračnom stane .Priame štartovné  bude k dispozícií ale len v obmedzenom počte vzhľadom nato že každá štartovacia vlna má stanovenú kapacitu. K dispozícií bude preto len počet štartov ktoré sa nevyčerpali v predpredaji.

Svoj tím si môžete vytvoriť počas registrácie. V registrácii to bude druhá otázka v rámci registračného procesu.

Prihlásený tím do závodu musí mať minimálne 4 osoby a maximálne 30 osôb. V prípade záujmu o vytvorenie tímu s počtom nad 30 osôb nás kontaktujte.

Jeden tím musí štartovať vždy spoločne v jednej vlne.

  • platný preukaz totožnosti, ktorý potrebujete k vyzdvihnutiu štartovného balíka
  • vhodný odev /obuv na závod; športové topánky sú na všetkých nafukovacích prekážkach povolené.
  • dobrú náladu a chuť sa zabaviť a relaxovať
  • je vhodné ponechať doma cennosti
  • nevhodné sú domáce zvieratá
  • zakázané nože a zbrane všetkých druhov

Ak ste štartujúci na podujatie, je dôležité prísť aspoň 60 minút pred časom Vášho štartu, ktorý máte objednaný. V tomto čase si preberiete svoj štartovací balíček v RIGISTRAČNOM STANE, rozcvičíte sa a pripravíte na štart.

Všetci účastníci môžu parkovať vo vyhradených priestoroch na parkovanie, ktoré budú označené. Za parkovanie môžu byť účtované poplatky v závislosti na mieste konania akcie, ktoré musia byť zaplatené v hotovosti.

Váš štartovací balíček zahŕňa štartovacie číslo vo forme nálepky A5, 5Kčip / tento je v cieli vratný /vstup do štartovacej vlny, ktorú ste si objednali a medailu, ktorú obdržíte v cieli. Štartovacie číslo musí byť nalepené na prednej strane odevu a slúži zároveň ako vstupenka do štartovacej zóny.

Šatne na podujatí nie sú.

Potom, čo prejdete  registráciou, môžete sa občerstviť v RELAX ZÓNE a čakať na vyzvanie k nástupu štartovacej vlny, ktorú ste si objednali. Na nástup budete vyzvaný 10 min pred časom štartu.

Po registrácii budú všetci účastníci 5K INFLATABLE OBSTACLES FUN navedení, kde sa nachádza štartovacia línia.Účastníci budú mať zároveň konkrétny čas štartovacej vlny napísaný aj na štartovacom čísle. Iba bežci so správnym časom vlny, budú môcť vstupovať do štartovacej línie.

Každý účastník 5K INFLATABLE OBSTACLES FUN po príchode do cieľa získava medailu a následne môže pokračovať v relaxovaní s rodinou a priateľmi v našej RELAX ZÓNE, kde je pripravené občerstvenie, stánky a hudba.